Etil Acetat (Etil etanoat)

Etil Acetat, Etil etanoat

Bezbojna, lako zapaljiva tekućina sa karakterističnim, mirisom nalik na ljepila ili odstranjivačima laka za nokte.

C4H8O2 CC(=O)OCC CH3COOCH2CH3

  • Ledište: -83.6°C
  • Vrelište 73.1°C

Etil acetat je zapaljiv i iritira kožu.

Dobiva se sintezom octene kiseline i etanola sa prisutstvom jakih kiselina kao što je sumporna kiselina.

CH3CH2OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O

Koristi se:

  • kao otrov za ubijanje kukaca (u entomologiji; jer ubije kukca, ali ga ne uništi)
  • u ljepilima i odstranjivačima laka za nokte
  • kao reagens za određivanje Angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE)

Tko je online

Imamo 120 gostiju i nema članova online