Solarni modul

Solarni modul

SOLARNI MODUL 90 W i 2X90W spajaju se produžnim kabelom do kofera sa regulatorom struje 10A / 12V ili 24V (serijski 24V ili paralelno 12V)

Nosač modula je složen od perforiranog L profila odeđenih dimenzija i prikladan kao prenosni sistem i za montaže po želji privremeno ili trajno, pod kutem ili polegnuto, uglavnom okrenuto na jug radi maksimalne efikasnosti.

Regulator je smješten u prenosivu plastičnu kutiju sa poklopcem na kojoj su industrijske utičnice za povezivanje produžnim kabelom do modula ili na dva modula po 90W.
U kutiju se stavlja i akomulator 55Ah i spojen je na regulator.
Sa akomulatora na kutiju je izveden prključak za 12 V. Na izvedene priljključke 12V spaja se inverter kao vanjska jedinica sa izlaznim naponom 220V

Inverter (300W) se može koristiti ovisno o napunjenosti akomulatra i napona na njegovim klemama.
Potrošači koji se priključiju na inverter koriste se do signala na inverteru da akomulator nema više kapaciteta ili po izračunu vremena korištenja priključene snage potrošača.

Na inverter se mogu dodati vremenski prekidač napajanja potrošača kao i prekidač za automatsko ukapčanje dan-noć ovisno o namjeni potrošača.
Potrošači za trajnije korištenje 20-50W ili kratko do 300 W ukoliko nije povećan kapacitet sa dodatnim akomulatorom i jačim inveterom.

Moguća je montaža modula na krovu kuće, vikendice, zidu, ravnoj podlozi, na vrtu, restoranu, kamp prikolici, kiosku, štandu, hausteru, garaži, autu, brodici ...
Za rasvjetu štedljivim žaruljama, lcd televizor, ventilatore, el.bicikle, pumpe za vodu, punjače mobitela, prijenosnika, i drugih malih potrošača.

Tko je online

Imamo 117 gostiju i nema članova online