Kalijev Karbonat

Kalijev karbonat, K2CO3

Kalijev karbonat (također i potaša, od njem. Pottasche : Pott -lonac + Asche -pepeo, rijeđe pepeljika), K2CO3, jest kalijeva sol ugljične kiseline. Dolazi u kao prozirna kristalična krutina ili bijeli prah tališta 891°C, lako i dobro topljiv u vodi, koji daje vrlo lužnatu otopinu.

Svrstava se među prve dobivene čiste kemikalije iz prirode. Drugi naziv (stariji i prvi) je bio potaša. Od 1500-ih godina, do početka 20. stoljeća bila je jedna od najvažnijih industrijskih kemikalija. Danas se dobiva uvođenjem ugljikova dioksida u kalijevu lužinu (otopinu kalijeva hidroksida) ili pak elektrolizom nekih kalijevih soli, a rabi se u velikim količinama u proizvodnji stakla, pripravi drugih kalijevih soli, sapuna, za apsorpciju CO2, u industriji keramike i fotografije, te za produkciju sredstava za pranje. Nekad se pripravljala/o ispiranjem drvnoga pepela vodom i isparavanjem otopine do suhoga.

Tko je online

We have 136 guests and no members online