Kalcijev Klorid

Kalcijev klorid koristi se u prehrambenoj industriji za učvršćivanje i kao elektrolit. Ima izrazito slan okus. Nalazimo ga u sportskim pićima i flaširanoj vodi, a također se može koristiti kao konzervans za održavanje čvrstoće konzerviranog povrća.
 

Boraks

Boraks (od perzijskog - burah) ili natrijum boratnatrijum tetraborat ili dinatrijum tetraborat je mineral i sol borne kiseline. Na sobnoj temperaturi je bijeli kristalni prah koji je sastavljen od bezbojnih kristala koji se lako rastvaraju u vodi.
 

Razrjeđivač

Univerzalni NITRO razrjeđivač je smjesa organskih otapala. Koristi se za razrjeđivanje nitro i sličnih premaza, odmašćivanje metala prije upotrebe premaza te za pranje pribora.
 

Sol

Industrijska morska sol je naročito pogodna za uporabu u:
 

Natrijev disulfit

Natrij-disulfit (hidrogensulfit) (NaHSO3), bezbojne sjajne prizme koje mirišu na sumpor-dioksid i lako se otapaju u vodi, dobiva se uvođenjem sumpor-dioksida u otopinu sode; upotrebljava se kao reduktivno sredstvo u proizvodnji boja, za bijeljenje, za konzerviranje namirnica, u kožarstvu, u fotografiji. Doda li se njegovoj otopini odgovarajuća količina sode, dobiva se otopina natrij-sulfita (Na2SO3)
 

Sojino ulje

Moderan postupak proizvodnje, pažljivo prešanje sjemena soje i prirodno rafiniranje, garantiraju visoki kvalitet sojinog ulja, koje je pod redovitom kontrolom institucija, odgovornih za ispravnost prehrambenih proizvoda.
 

Kaolin

Kaolinit je mineral gline, dio skupine industrijskih minerala, s kemijskim sastavom Al2Si2O5(OH)4. Stijene koje su bogate kaolinitom su poznate kao kaolin ili bijela glina. 
 

Natrijevo vodeno staklo

Takozvano vodeno staklo je otopina natrijeva silikata u vodi. Ono služi za lijepljenje šamota i šamotnog brašna u pećima koje su izložene visokoj temperaturi.
 

N Butanol

N butanol ili N butil alkohol (ponekad se naziva Biobutanol kada je proizveden biološki) je primarni alkohol sa strukturom od 4-ugljika i molekularne formule C4H10O.
 

Cink Stearat

Cink stearat (Zn (C18H35O2)2) je cinkov sapun koji odbija vodu. Netopljiv je u polarnim otapalima kao što su alkohol i eter, ali topiv od aromatskih ugljikovodika (npr. benzen i kloriranih ugljikovodika), kada se zagrije.
 

Butil Glikol Acetat

Način pohrane:
Spremiti na suhom, hladnom (sobna temperatura) i zatvorenom prostoru. Držati dalje od izvora topline jer postoji mogućnost od požara i eksplozije.
 

Titan dioksid

Titan-dioksid - TIO2 - Skupi, visokopokrivajući svijetli pigment, koji se koristi kao pokrivni pigment u bojama na bazi lateksa i otapala.
 

Glicerin

Glicerin (C3H5(OH)3) je bezbojna gusta tekućina bez mirisa koja se na veliko upotrebljava u farmaceutskoj industriji.
 

Laneno ulje

Laneno ulje se koristi kao premaz za zaštitu drva i kamena u proizvodni boja i lakova, mazivih sapuna i slično. Nije dozvoljena uotreba u kozmetičke, medicinske i prehrambene svhe!
 

Borna kiselina

Borna kiselina (kemijska formula H3BO3 ili B(OH)3) je supstanca koja spada u slabe neorganske kiseline. Postoji u obliku bezbojnih kristala ili bijelog praha i topljiva je u vodi.
 

Butil Diglikol acetat

OPIS:
 

Propilen glikol

Sprečava isušivanje, ovlaživač, nalazi se u tvarima za poliranje, pomoćna tvar u procesu proizvodnje (tvari za otapanje i ekstrakciju). Zbog svog okusa popularan u proizvodnji dječjih lijekova. Upotrebljava se i u kozmetici.
 

Cink Oksid

Cink oksid je anorganski spoj čija je kemijska formula ZnO. Obično je u obliku bijelog praha, gotovo nerastopivog u vodi.
 

Butil Diglikol

OPIS:
 

Metil etil keton

Metil etil keton (zovu ga i butanon) je tvar koja pripada skupini ketona – organskih spojeva koji sadrže dvije alkilne skupine povezane karbonilnom skupinom (C=O).